LUCHTANALYSE  MET DRONE

Onze drone kan worden gebruikt om omgevingslucht te bemonsteren en te analyseren op grotere hoogte boven het maaiveld die voorheen onmogelijk te realiseren was. Luchtkwaliteitskaarten, modelverificatie, analyse van potentieel gevaarlijke locaties worden allemaal mogelijk gemaakt door deze nieuwe innovatie.

Onze drone kan uitgerust worden met verschillende sensoren en biedt een robuust platform voor het uitvoeren van effectbeoordelingen en luchtkwaliteitsmetingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder monitoring van:

  • Vluchtige emissie
  • Flare-emissie
  • Lekdetectie langs oliepijpleidingen
  • Stort methaan en geuremissie

Hiervoor hebben we een partnership opgebouwd met RAE Benelux (een gevestigde waarde in materiaal en kennis om emissies te interpreteren)

Verder wordt op academisch niveau gewerkt om deze NIEUWE technologie in de markt te plaatsen. De nodige contacten met brandweer en civiele diensten worden ook verder opgebouwd.

MEER WETEN OVER UW LUCHTEMMISSIE MONITORING

NEEM CONTACT MET ONS OP