VISUELE DRONE INSPECTIES

Visuele inspecties worden uitgevoerd op een breed scala aan objecten, van windturbines,  interne tanks, gebouwen, spoorwegenportalen tot bruggen.

We gebruiken geavanceerde software om de resultaten op een gestructureerde manier te presenteren met behulp van verschillende softwareplatformen,waarvan sommige het automatisch opsporen van defecten mogelijk maken met behulp van machine learning en kunstmatige intelligentie.

Onze drones zijn in staat om die plaatsen te bereiken die moeilijk, duur, gevaarlijk, ‘live’ of zelfs onmogelijk zijn voor bemande inspectieteams. Hierdoor kunnen wij snel en veilig een visuele drone inspectie uitvoeren.

FLYWEL kan ook indoor,  installaties en objecten in veel verschillende omgevingen inspecteren.

Drones bieden een zeer kosteneffectief en snel alternatief voor de traditionele bemande inspecties doordat gevaarlijke, tijdrovende en kostbare alternatieven zoals het gebruik van steigers, een bouwkraan of rope-access voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.
Door het gebruik van drones willen we ook een “EN” verhaal brengen. De eerste inspecties kunnen hierdoor op een veilige en kosteneffectieve handling worden uitgevoerd. Nadien kan er op basis van het afgeleverde beeldmateriaal een beslissinh worden genomen om verregaande inspecties daadwerkelijk uit te voeren.

HEEFT U VRAGEN OVER DE INZET VAN DRONES BIJ EEN VAN UW PROJECTEN?

Mail naar info@flywel.be of be naarl +32 472 19 79 39 voor een offerte